Aanmelding 

Aanmelding van een kind is wettelijk mogelijk vanaf zijn of haar derde levensjaar. U kunt uw kind echter wel eerder aanmelden. Zie kopje toelating voor meer informatie. U kunt hiervoor deze link gebruiken om het aanmeldformulier in te vullen, te printen, te scannen of per post op te sturen naar het administratieadres van de Mijnpleinschool Wijhe.

Het administratieadres is: Mijnpleinschool Wijhe, Stationsweg 7, 8131 DG Wijhe. U kunt het formulier ook mailen naar: administratie.mijnpleinschoolwijhe@mijnplein.nl 
 

Toelating 

Binnen uiterlijk 10 weken na ontvangst van het aanmeldformulier dient de school een besluit te hebben genomen over toelating op de Mijnpleinschool Wijhe. Als startdatum voor deze termijn geldt de dag waarop het aanmeldingsformulier door de school is ontvangen.

Kiest u er als ouder voor uw kind aan te melden bij de Mijnpleinschool Wijhe voor zijn of haar derde verjaardag dan wordt deze aanmelding wettelijk gezien als vooraanmelding. School hoeft dan niet eerder over toelating te beslissen dan 10 weken na de derde verjaardag van het kind.

De administratie van de school draagt zorg voor een ontvangstbevestiging aan de ouder met daarop de datum waarop het aanmeldformulier is ontvangen.

Wilt u meer lezen over de toelating van uw kind? Klik dan op deze link: Toelatingsbeleid Mijnpleinschool Wijhe.pdf
 

Plaatsing

Als uw kind is toegelaten tot de Mijnpleinschool Wijhe, komt het plaatsen van de kinderen over de drie locaties aan de orde: Hoe verdelen we de kinderen over de drie locaties en welk kind wordt op welke locatie geplaatst. Zoveel mogelijk wordt de door ouders bij aanmelding opgegeven voorkeur voor een locatie gevolgd. Echter, als de maximale instroom is bereikt en niet alle aangemelde kinderen op de locatie van hun voorkeur geplaatst kunnen worden, gelden de volgende voorrangscriteria. Die criteria zijn vastgelegd in het plaatsingsbeleid van de school.Wilt u meer lezen over het plaatsingsbeleid van de school? Klikt u dan op de link.
Mijnpleinschool Wijhe plaatsingsbeleid.pdf  
Plaatsingsbeleid Mijnpleinschool Wijhe geografische afbakening.pdf