Oudervereniging

Onze oudervereniging zorgt ervoor dat de vrijwillige ouderbijdrage en overige inkomsten geïncasseerd worden. Deze inkomsten maken het mogelijk dat wij Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen en de Koningsspelen kunnen vieren en dat we op schoolreisje kunnen. Ook bekostigen zij de overige activiteiten en het schoolkamp voor groep 8 vanuit deze inkomsten. Zij maken hiervoor de begroting en regelen de betalingen. Daar waar mogelijk ondersteunen zij de leerkrachten met hand en spandiensten bij activiteiten. Onze oudervereniging bestaat uit Marien Wallink (interim voorzitter en penningmeester), Nicole te Wierik (secretaris) en Alien ter Mate (algemeen lid).

Contact

Heeft u interesse of vragen? Laat het ons weten. U kunt contact met ons opnemen door te mailen naar ov.mijnpleinschoolwijhe@mijnplein.nl