MR

De medezeggenschapsraad bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten en wil mede vorm geven aan het beleid op de Mijnpleinschool Wijhe en bijdragen aan het uitvoeren van dit beleid.

MR leden

William Tip - Voorzitter (ouder locatie Molenstraat)
Sonja Schuurhuis (ouder locatie Boerhaar)
Sjoukje de Boer (ouder locatie Stationsweg)
Wilma Dinsbach - Notulist (leerkracht locatie Boerhaar)
Marilyn Schimmelpennink - (leerkracht locatie Stationsweg)
Richard Hondelink - afgevaardigde GMR (leerkracht locatie Molenstraat)

Visie

De MR adviseert, controleert en denkt mee vanuit de belangen van ouders en leerkrachten om een leerzame, plezierige, werkzame en veilige plek voor kinderen en leerkrachten te creëren en te behouden. Dit doen we door:

  • de (beleids-) voorstellen van de directie te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrecht.
  • actief met onze achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs op de Mijnpleinschool Wijhe beïnvloeden.
  • een bijdrage te leveren op lokaal niveau en in de GMR.

Centraal staat daarbij hoe we vanuit de MR kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige personen die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf, hun omgeving en de samenleving.

De MR vergadert ongeveer zes maal per jaar, deze vergaderingen zijn openbaar, de agenda en vergaderdata staan op de website. Voor vragen of meer informatie kunt u een e-mail sturen naar mr.mijnpleinschoolwijhe@mijnplein.nl