Schooldocumenten

Hier vindt u diverse documentatie met betrekking tot onze school.

Jaarplan

Hierbij de speerpunten uit het jaarplan 2023/2024 van de Mijnpleinschool Wijhe. Het jaarplan wordt gevormd vanuit het schoolplan 2023-2027. Met het schoolplan en het jaarplan 23/24 geeft de school vorm en inhoud aan de onderwijskundige opdrachten en draagt zorg voor kwalitatief goed onderwijs. Voor nu en in de toekomst.

Jaarverslag

Klik hier om het jaarverslag van onze school in te zien.

Klachtenregeling

Klik hier voor de klachtenregeling van Mijnpleinschool Wijhe. Het document van Stichting MijnPlein zal worden toegevoegd zodra deze is goedgekeurd.

Privacybeleid AVG

AVG is de afkorting van Algemene Verordening Gegevensbescherming

Voor het gebruiken van persoonsgegevens en het uitwisselen daarvan zijn regels. Die regels staan in de (Uitvoeringswet) Algemene verordening gegevensbescherming. Daarin staat beschreven hoe je rechtmatig mag omgaan met persoonsgegevens. Binnen onze school werken wij ook met persoonsgegevens. Aangezien privacy een belangrijk grondrecht is, moet je er op kunnen vertrouwen dat deze ook wordt gerespecteerd. In het document ‘Privacyverklaring Mijnplein’ staat hoe en waarvoor wij deze persoonsgegevens gebruiken en hoe we de privacy waarborgen. Ook in onze schoolgids staat een vermelding van de privacy en AVG. 

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids. Klik hier!

SchoolOndersteuningsProfiel (SOP)

Hierin staat beschreven welke extra ondersteuning de school kan bieden naast de verplichte basisondersteuning. Bekijk hier ons SOP.

Schoolplan

Voor het schoolplan klik je hier!

Extra verlof 

Wilt u extra verlof aanvragen kan dit middels dit formulier. Ook de regelgeving betreft extra verlof vindt u hier.

Uitstroomgegevens

Hier kunt u de uitstroomgegevens van MijnpleinSchool Wijhe vinden.